Gå til hovedindhold

Værdigrundlag

Værdigrundlaget på dagtilbudsområdet tager afsæt i dagtilbudslovens mål – og formålsbestemmelser.

Indhold

  Der sætter særligt fokus på:

  • At alle børn skal inkluderes og være aktive deltagere i det sociale fællesskab
  • At læring og kompetenceudvikling skal give barnet livsmod og glæde
  • At børnemiljøet skal understøttes og vurderes i børneperspektiv
  • At tryghed, omsorg, og trivsel er en forudsætning i barnets evne til at mestre livet
  • At tværfaglig tænkning er forudsætningen for helhed, mening og sammenhæng
  • At trygge overgange i barnets liv fra en institution til en anden sikres gennem et tæt forælder – og tværfagligt samarbejde.

  Værdigrundlaget er også en del af kommunens sammenhængende Børnepolitik, og medvirker derfor til at skabe, en sammenhængende indsats for et godt børneliv.