Gå til hovedindhold

Bevægelsespolitik - vuggestue

Ser mere om Bevægelsespolitik for vuggestue i Sydmors Børnehus.

Indhold

  For at børnene er klar til udvikling/bevægelse skal de voksne give børnene omsorg, tryghed og nærvær.

  Glæde/motivation ved at bevæge sig. Dette gælder både børn og voksne.

  Gør brug af både ude- og inde miljøet, når der arbejdes med bevægelse. Børnene deles gerne i små grupper.

  Arbejder bevidst med børnenes udviklingstrin. Vigtigt at personalet har en viden om børnenes motoriske udvikling.

  At der grines og det er sjovt.

  Glæde og begejstring hos børn og voksne

  De ældste børn fortsætter legen.

  Når vi kan se en udvikling hos børnene af deres færdigheder.

  Børn der mestre.

  Røde kinder og pulsen stiger.

  Alle er med.

  Huske og fortælle videre til forældre.

  Børnene kommer med forslag til legeudvikling – Vi justere os til børnene.

  Børnene tager initiativ til at lege.

  Børn lærer børn.

  Når de efterspørger legen igen.

  LEG:

  Tage udgangspunkt i/tilpasse aktiviteter til det enkelte barn. Leg med dyr, bevægelse, sprog. Samhørighed. Fællesskab. Social – afstemme i forhold til andre – mest parallelleg, begyndende rollelege –erfaring. Voksne er rollemodeller. Børnene udvikles også i legen.

  LÆRING:

  Læring i leg. Læring i skoven, når der spises, når de skal have tøj på. Læring i farvevæg – sang/fagter sange. Puslebord. Læring fra gruppen til puslebord. Vaske finger, kravle op ad stigen, sidde på Wc. Varm og kold (temperatur), Læringsrum 1-2-3. Nærmeste udviklings zone. Læring ifm overgangen til børnehaven-barnet får lov til mere og mere.

  BEVÆGELSE:

  Legen, dansen, musikken, legepladsen, muskelrummet, sansegynge, den store bold, multisal, motorik-puder, boldbassin. Godt for sprog, motorisk grundmotorik, de basale ting. Kravle, krybe. Kravler selv op i højstolen. Glæde, begejstring børn/voksne. De voksne skal deltage.

  UDVIKLING I FÆLLESSKAB:

  Man bliver stimuleret. Spejler sig. Deltager gerne, når der er fællesskab (ex. Sang/musik). Skovtur (ex. Løbe eller trille ned ad bakken). Kigge efter biller mm. Et barn starter de andre følger efter. Samspil mellem to eller flere personer. Spisning.

  Jævnaldrende – tilpasse alt til alderstrin.

  LEG:

  Sange med bevægelse, sanglege, gynger, boldbassin, muskelrum, legeplads, skov, sandkasse, legehus, scooter, tumlelege, fluesmækker/balloner i multisal, på gulvet med puder, fællesskab med børn og voksne.

  LÆRING:

  Har lært en leg, som de ældste børn videregiver til andre, sanglege/fagter sange, farvevæg, selv kravle op på puslebordet, billeder ved pusleplads, tage tøj af og på, spise selv, fodbad/massage, lære at krybe/kravle.

  BEVÆGELSE:

  Multisal, legeplads, snurre rundt på kontorstole, løb op og ned af bakker(skoven), gåtur, cykle, løber. Trille ned af bakker, trække hinanden på tæpper, kravle, løbe, trille, hoppe på gruppen og ude, muskelrum, tumler i puder, sang og musik, danser, massageleg, cykler, boldlege.

  UDVIKLING I FÆLLESSKAB:

  Lære af hinanden, hjælpe hinanden, spisesituationen, skovtur, løb ned af bakker, hoppe på madrassen, leg, samling, oplæsning, sang og musik fast en gang ugentligt, synge, gåtur.

  De voksne skal være med. Indlevelse. Positive voksne samt glæde og smil fra de voksne.

  Følge hinandens initiativ. Justering i forhold til børnenes udspil. Der kommer flere børn til, når noget er sat i gang.

  Fællesskab. Børnene lærer og får lysten til at fortsætte. Børnene er med på deres præmisser. Det har været sjovt. Samspil. Hyggeligt.

  Når de mestre tingene og ser deres glæde.

  De store guider de små i det de kan

  Løb, danse, trille, legalt med bevægelse. Rammerne skal være der. De voksne skal være med.

  Nærværende voksne. Børnene er med på deres niveau. Give plads til alle børn. Zonen for nærmeste udvikling.

  Vi bruger opslagstavlen, foto, billeder. Daglig kontakt med forældre. De små siger nogle få ord, derfor er der behov for yderligere forklaring fra de voksne.

  (Forslag til hvad man kan lege med enkelte ord.)Børnene er medbestemmende til den leg, der bliver sat i gang.

  Ex. Den store bold – hop hop, trille ned af bakken.

  De ser på hinanden.( Se store lærer de små.)

  Det er sjovt.

  7 kanten, Smittemodel i forbindelse med emneuger. Synliggøre ved at hænge modellerne så forældrene kan se dem. Punkt på vores teammøder. 1 gang årligt red. Vores bevægelsespolitik. Månedsplan, forældreintra, Facebook.

  Forældre Bio/Slide skærmen, tavlen, billederne på intra, månedsplan, avisen, TV/radio, Bybilleder, cykler (gule veste med reklame bagpå), synliggøre når vi er ude af huset, grundbog der er afprøvet, inspirationsbog.