Gå til hovedindhold

Praktisk info

Her finder du forskellige praktiske oplysninger om dagsrytme, forældresamarbejde, Kost- og måltidspolitik mv.

Indhold

  Vi ønsker et tæt samarbejde med jer forældre, til glæde og gavn for jeres barn. For at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag, er det en forudsætning, at samarbejdet mellem forældre og personalet er åbent og tillidsfuldt, for herigennem at kunne drage nytte af hinandens kendskab, viden og erfaring.

  Forældre skal have mulighed for:

  • At føle sig trygge ved at aflevere sit barn
  • At vide at barnet er i “gode hænder”
  • At få information der vedrører barnets hverdag.
  • At børn og forældre oplever helhed i barnets hverdag.

  Vi arbejder med dette bl.a. ved at:

  • Vi lytter til det I siger.
  • Vi dokumenterer og informerer bl.a. via nyhedsbreve, intranettet, billedcollager og på tavlen ved indgangen
  • Vi fortæller de gode historier om jeres barn.
  • Vi kontakter jer, hvis der opstår problemer.
  • Via kurser udvikler vi vores professionelle pædagogiske praksis.
  • Vi evaluerer praksis på personalemøder og i teams.

  Barnet skal forholde sig til to miljøer -hjemmet og Daginstitutionen. Derfor er det vigtigt at de to miljøer er forenelige og at barnet føler tryghed begge steder. Det er betydningsfuldt at vi arbejder positivt sammen og at vores samarbejde er åbent og bygger på gensidig tillid. Samarbejdet opnås gennem daglig kontakt, når vi udveksler oplevelser omkring børnene og løser de problemer der opstår hen ad vejen. At have et tæt samarbejde med jer forældre er derfor noget vi i Børnehuset vægter højt, da vi mener at samarbejdet er en nødvendighed, for at barnet trives og udvikles optimalt. Vi anvender nedenstående model til at illustrere dette.

  Sommerfuglemodel:

  Klik her, og se modellen

  Via Lars Denciks sommerfuglemodel belyses samarbejdets vigtighed. Ud fra denne model tydeliggøres det, at barnet bliver påvirket af personerne i dets omgivelser, uanset om det er i Daginstitutionen eller i hjemmet.

  Vi ser det derfor som en vigtighed, at samarbejdet mellem hjem og daginstitution er gensidig, da barnets trivsel i hjemmet, påvirker barnets adfærd i daginstitutionen og omvendt. Et eksempel på dette kunne fx. være: Hvis et barn har haft en dårlig dag i daginstitutionen, været ked af det, slået sig mv. vil det typisk kunne mærkes på barnet, når dét kommer hjem. Dette kan personalet i Børnehuset gøre forældrene opmærksomme på ved afhentning, så der også kan tages hånd om barnet derhjemme.

  Forventninger til forældre:

  • Hold jer orienteret om hvad der sker i Børnehuset. Dette kan i gøre ved at holde øje med informationstavlen ved indgangen. Læse vores nyhedsbreve og se aktivitetskalender på Sydmors Skole og Børnehus hjemmesiden eller på tavlen med fælles informationer.
  • Det er jeres ansvar, at børnene har skiftetøj med navn i deres garderober. Ligeledes er det en god ide sammen med børnene at hjælpe dem med, at der er ryddet op på deres rum inden i går hjem.
  • Når jeres børn hentes, skal de rydde op på de ting, som de har leget med, det skal der være tid til.
  • Det er vigtigt at jeres børn kun medbringer legetøj om fredagen, hvor vi har legetøjsdag.
  • Af hensyn til planlægning af personalets ferie og afspadsering i ferier, er det meget vigtigt, at i overholder tilmeldingsfristerne og de tider i melder ud. Husk også at ringe afbud, hvis jeres barn ikke kommer på trods af tilmelding.
  • Hvis jeres barn får lus, er det vigtigt at i hurtigst muligt orientere personalet om dette. Jeres børn skal være i behandling før de igen må komme her, dette for at undgå at andre også får lus.
  • Hvis et barn ikke kan følge den daglige rutine, virker sløjd og utilpas, vil vi kontakte jer, så i kan hente jeres barn.
  • Vi giver ikke børn medicin, kun hvis det er kroniske sygdomme, vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  • Husk at sige farvel til personalet inden I forlader Børnehuset hver dag.
  • Husk at informere os om ting, der kan være relevant for jeres barns trivsel.

  Med afsæt i Morsø Kommunes sundhedsfaglige mad og måltidspolitik.

  Formålet med kostpolitik:

  At såvel personale som forældre er bevidste om kostens betydning for børnenes velbefindende og
  udvikling.

  At der er nedskrevet målsætning om børnenes kost og måltider, mens de er i børnehave, som
  sikrer at børnene får den rigtig energimængde og de næringsstoffer, som de har behov for i løbet
  af dagen.

  De voksne tager ansvaret for hvad børnene får tilbudt af mad, dvs. at forældre og ansatte har et
  fællesansvar for at følge kostpolitikken. Ansatte vil være vejledende og oplysende overfor børn og
  forældre.

  Vi efterlever viden om, at sund kost og kostvaner starter i barndommen.

  Målsætning:

  • At børnene får god og sund kost i børnehaven, så de derved får nogle sunde kostvaner
  • At samarbejde med forældrene, så sundhed og gode kostvaner bliver en fælles sag
  • At skabe ro og trygge rammer, så måltidet bliver et naturligt og værdifuldt samlingspunkt
  • At den mad der spises i børnehaven er sund, varieret og årstidsbestemt.

  Morgenmad:

  Morgenmåltidet er et meget vigtigt måltid, som kan være afgørende for en god start
  på dagen. Der er altid en voksen, som sørger for at børnene får spist morgenmad i fred og ro. Vi
  serverer forskellige grynprodukter og mælk.

  Formiddagsmad:

  Et mellemmåltid, som dækker børnenes behov indtil frokost. Dette måltid er især
  vigtigt for børn, som spiser lidt morgenmad, og for de børn som spiser tidligt morgenmad. Der
  serveres smurt brød, frugt og vand.

  Frokost:

  På Sydmors Skole og Børnehus er der madordning til frokost. Der er ansat en
  ernæringsassistent, som har ansvaret for en sund og varieret kost. Som en sidegevinst til dette
  bliver sanserne stimuleret, da der dufter af lækker mad i hele huset og maden er anrettet
  indbydende. Børnehuset spiser i grupperne sammen med personalet. I Børnehuset er
  madordningen en del af forældrebetalingen.

  Eftermiddagsmad:

  Et mellemmåltid som består af frugt, grøntsager og brød, eller små lette retter.
  Det er en del af børnenes læring vedrørende sund og varieret kost, hvorfor det lejlighedsvis
  fremstilles sammen med børnene.

  Drikkevarer:

  Der serveres vand til alle måltider, kun ved særlige lejligheder serveres der juice eller
  saftevand. Til morgenmad og til frokost tilbydes der også mælk.

  I vuggestuen er der også fuld forplejning, der er tilpasset børnenes behov.

  Småbørn har et større energibehov pr. kg. legemsvægt end større børn, fordi de vokser meget det
  første leveår. Samtidigt kan deres maver ikke rumme så meget af gangen. Maden skal være
  næringstæt, have et højere fedtindhold og færre kulhydrater end normalkosten. Maden skal ikke
  være for fiberrig og heller ikke kræve for meget tyggearbejde.

  Morgenmad og formiddagsmad er det samme som i børnehaven. Til frokost laver ”madmor”
  varieret mad til småbørnsgruppen, så der er taget hensyn til aldre og overstående retningslinjer.
  Eftermiddagsmad kan bestå af brød, frugtgrød, surmælksprodukter og frugt.

  Kostpolitikken i Børnehuset:

  • Servere sund og varieret kost
  • Bestræbe os på at brød og lignende er fuldkorsprodukter, undgå hvidt brød
  • Bestræbe os på at anvende årstidsbestemte varer
  • Begrænse sukkerindtaget og sukkerholdige varer
  • Begrænse fedt i forhold til barnets alder
  • Tage udgangspunkt i den danske madkultur og traditioner, og respektere religion
  • Tage særlig hensyn til børn med allergi o.l.

  Vi følger fødevarestyrelsens 7 kostråd:

  • Spis meget brød og gryn
  • Spis frugt og mange grøntsager hver dag
  • Spis kartofler, ris eller pasta hver dag
  • Spis ofte fisk og fiskepålæg, vælg forskellig slags
  • Vælg mælkeprodukter og ost med lavt fedtindhold
  • Vælg kød og pålæg med lavt fedtindhold
  • Begræns sukker og salt

  Måltidspolitik:

  Måltidet skal opleves som et godt samlingspunkt, hvor vi har lejlighed til at snakke med børnene
  om, hvor maden kommer fra.

  At lære børnene om dansk madkultur og traditioner, og som pædagogisk redskab inddrage
  børnene i fremstilling af mad.

  At lære børnene almen dannelse omkring måltider. Lære selv at hælde op, smøre selv, smage på
  noget nyt, sende rundt, blive siddende ved bordet til alle er færdige. Hjælpe med at dække bord,
  rydde op. Lære om god håndhygiejne før måltid.

  Fødselsdage i børnehuset:

  Fejres gruppevis og aftales med stuepædagogen. Børnene må tage lidt med til at dele ud i gruppen. F.eks. kagemand/ flødeboller/is/frugt osv.

  • Januar: 
   • Vintertema
  • Februar: 
   • Fastelavn – slår katten af tønden (skolens fællesrum)
  • Marts: 
   • Påske (påskepynt, påskelege, påskefrokost, gækkebreve, påskehare)
   • Deltager i affaldsindsamling.
   • Afslutning for de store børn ( fx diplom, nogle ord til hvert enkelt barn, afslutningsfest for hele børnehaven, de store bestemmer hvad vi skal spise (Køkkenet laver maden), de store servere og sørger for en dessert, forældrekaffe om eftermiddagen).       
  • April:
   • Forår – højbede
   • Generalforsamling
  • Maj: 
   • Bedsteforældredag
  • Juni:
   • Sankt Hans ( Hekse laves til Børnehaven og Borgerforeningen).
  • Juli:
   • Sommerferie
  • August: 
   • Kulturuge i forbindelse med Kulturmødet Mors
  • September:
   •  Naturuge
   • Æbletur/høst/frugt tema
  • Oktober:
   • Sundhed/motionsuge i uge 41 (fredag motionsløb sammen med skolen)
   • Halloween (Børnehaven pynter torvet)
  • November:
   • Bedsteforældredag med julehygge
   • Julegaver
   • Hente juletræ/ting til dekoration
  • December:
   • Kirkebesøg/krybbespil som præsten står for.
   • Lucia (de ældste børn) med Luciabrød og forældrekaffe.
  • 6.05: Vi tilstræber en stille og rolig start på dagen.
  • Der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15. Børnene kan lege, høre en historie, tegne o.l.
  • 8.30: Samling/ formiddagsmad
  • 9.00: Vi går på legepladsen, på tur eller laver en aktivitet indenfor mv.
  • 11.00: Samling/ frokost
  • 12.00: Nogen sover middagslur, andre går på legepladsen mv.
  • 14.00: Eftermiddagsmad
  • 14.30: Leg
  • 16.30: Vuggestuen og Børnehaven samles
  • 17.00: Vi lukker (fredag 16.00)

   Vi lægger vægt på:

  • At vi alle får sagt både goddag og farvel til hinanden hver dag.
  • At vi får oplysninger om hvornår barnet hentes, og hvis det er andre end forældre som henter
  • At vi får besked ved fridag eller sygdom

  De kommunale daginstitutioner er lukkede:

  • Grundlovsdag, den 5. juni.
  • Juleaftensdag, den 24. december.

  Lukkedage hvor kommunen arrangerer nødpasning:

  • Mellem jul og nytår.
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Tre uger af sommerferien (Uge 28, 29 og 30).

   De kommunale daginstitutioner er lukkede 3 uger i juli måned, hvor børnehavebørnene tilbydes feriebørnehave i den kommunale børnehave, som holder åbent.

   Tilmelding til sommerferiebørnehaven skal afleveres i børnehaven senest den 1. marts