Gå til hovedindhold

Om Sydmors Børnehus

I Børnehuset er gruppenavnene inspireret af dyrene i Smedebjergeskoven, der ligger på den anden side af vejen. Vi nyder at gå på opdagelse i skoven hver uge og arbejder både med natur, motorik, leg og hvad skoven ellers inspirerer os til.

Indhold

  Dyrenes størrelse og børnenes alder i grupperne hænger således sammen, at vuggestuen består af Mariehøns – Snegle og Store Snegle og Børnehaven består af Egern – Hare og Ræv.

  Desuden har vi et udviklingsspor for børn med særlige behov. Det hedder Store Bjørn.

  Se mere om vores grupper

  Vores stue består af de mindste børn i institutionen, vi modtager børn fra 6 mdr. og har dem til de er omkring 14 mdr. hvor de så drager videre og bliver ”snegle”.

  Det er hos mariehønerne at børnene for første gang oplever livet i en daginstitution, og nu skal passes af andre end mor og far. Netop dette er i stor fokus hos mariehønerne og det er det, vi har bygget vores hverdag op omkring. Vi ligger meget vægt på en rolig og tryg atmosfære på stuen, hvor børnene oplever den nye hverdag. Vi gør meget ud af at de små skal have mulighed for at skabe tilknytning til stedet/stuen samt at de opnår en tæt, tryg og omsorgsfuld relation til de voksne på stuen.

  Vores stue indeholder mange muligheder for aktiviteter i rummet, som kan benyttes inden børnene er klar til at opleve de øvrige aktiviteter i huset.

  På stuen har vi:

  • Et stort boldbassin.
  • Aktivitetstavle og spejl.
  • Et motorikhjørne hvor der er en lille trappe, små rutsjebaner og andre elementer som udforsker sanserne.
  • En masse legetøj.

  På stedet har vi også en stor multisal og fællesrum som bliver benyttet til motorisk udfoldelse, et muskelrum som er småbørnsgruppens lille multi-/motorikrum hvor vi rigtig kan boltre os, en dejlig legeplads og selvfølgelig de skønneste omgivelser i form af natur med dejlige skovarealer. Vi har klapvogne til rådighed, så vi i småbørnsgruppen kan komme på ture, selv med dem som ikke er mobile.

  Vi er som resten af huset også DGI-certificeret, hvilket betyder at vi har fokus på aktiviteter med leg og bevægelse. Vi har hver uge fokus på et bevægelses område, hvilket ses i vores hverdag. Et andet område vi også arbejder meget med er sprog. Vi er/har været en del af et stort sprogprojekt, hvilket har givet os fokus og en masse redskaber til at fremme vores børns sproglige udvikling.

  Vores hverdag kan man følge på vores ugeplaner, som er til rådighed i huset samt på forældre-intra. Vores hverdag indeholder elementer af forudsigelighed og genkendelighed, som skaber tryghed hos børnene. Vi har en struktureret hverdag på stuen, men vi gør også meget ud af at planlægge dagen efter de børn vi har, blandt andet i forhold til de udfordringer de har brug for, eller under opstart af nye børn. Vi vægter at lytte til børnene og forme dagen, ud fra hvilke behov de har.

  Vi vægter at børnene får en god og nærende søvn, og derfor vækker vi ikke børnene når de sover. Søvnen er med til, at børnene får ladet batterierne op, og er friske og udhvilede. Der tilbydes både formiddags- og eftermiddagssøvn alt efter behov.

  Sneglene er den mellemste gruppe i vuggestuen. Gruppen består af ca. 10 børn i alderen 6 – 14 mdr. Herefter bliver de store snegle/egern.

  Det allervigtigste på gruppen er, at børnene er trygge og glade i hverdagen, er omgivet af omsorgsfulde og nærværende voksne, og at de føler sig set, hørt, forstået. Derfor tilpasser vi aktiviteter efter udvikling og alder.

  Vi har en fast daglig struktur på gruppen, der er medvirkende til at der er forudsigelighed og genkendelighed for børnene. Vi holder samling hver dag, i forbindelse med formiddagsmaden, hvor vi bl.a. synger sange og har navneopråb. Samlingen er med til at øge barnets bevidsthed om sig selv, som en del af gruppen, og øger også bevidstheden om andre.

  Efter formiddagsmaden er der forskellige aktiviteter. Det kan være ture ud i det blå bl.a. på vores el-cykler, legeplads, kreative aktiviteter, multisal, bevægelsesgang m.m.

  Nogle af de ting vi arbejder med er:

  • at vente på tur
  • at kunne sige til og fra
  • at være en del af forskellige fællesskaber og bidrage til fællesskabet
  • at blive inddraget i de daglige rutiner
  • at have mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter, som udvikler børnenes kreativitet og fantasi
  • at danne relationer og have det sjovt sammen
  • at hjælpe hinanden, deles om tingene og vise hensyn

  Vi har fokus på sprog, og arbejder med sprog i alle situationer, ved at tale med børnene, sætte ord på handlinger, læse bøger, lave dialogisk læsning, skabe rolige stunder omkring spisning m.m. Vi giver børnene tid, til at bruge sproget og udtrykke deres hensigter verbalt og ikke blot i kropssprog.

  Vi er DGI-certificeret, derfor har vi fokus på bevægelse, at børnene udvikler bevægelsesglæde, bliver selvhjulpen og får en god motorik. At blive selvhjulpen drejer sig mest om, at lade barnet gøre alt det, det selv kan og støtte det i at øve sig i det, det næsten kan.

  Til frokost øver vi os i at spise med ske/gaffel og drikker af glas. Måltidet foregår stille og roligt, så børnene får tid til at spise og blive mætte.

  Efter frokosten er det tid til en god og dejlig lur i barnevognen. Vi vægter at børnene får en god og nærende søvn, og derfor vækker vi ikke børnene når de sover. Søvnen er med til, at børnene får ladet batterierne op, og er friske og udhvilede til eftermiddagens aktiviteter.

  Humlebierne er de ældste børn i vuggestuen, og når børnene er 2,9 år, går de videre til børnehaven. Derfor bruger vi en del tid på at forberede børnene på dette.

  Vi har små toiletter, som børnene lige så stille starter med at benytte i forbindelse med bleskift. Bagefter øver vi i at vasker hænder. Herudover skaber vi en tryg overgang til børnehavelivet, ved at tage på besøg i den yngste børnehavegruppe.

  I Humlebierne sidder vi på almindelige børnehavestole og spiser selv. Børnene hjælper med at hente og aflevere rullebordene i køkkenet, og af og til hjælper de med borddækning og at feje bagefter. Dette er med til at børnene føler sig som en del af gruppen og udvikler selvstændighed. 

  Efter frokosten er det tid til en god og dejlig lur i barnevognen. Vi vægter at børnene får en god og nærende søvn, og derfor vækker vi ikke børnene når de sover. Søvnen er med til, at børnene får ladet batterierne op, og er friske og udhvilede til eftermiddagens aktiviteter.

  Vi har en genkendelig daglig struktur på gruppen. Vi har faste pladser ved bordene. Vi har en månedsplan, bruger at dele børnene op i små grupper, synger rigtig meget til guitarspil, leger ex "bjørnen sover", kimsleg, danser, læser bøger, laver puslespil, leger med lego, biler, dukker, magneter. Vi tegner og maler osv. og prøver at klippe.

  Desuden vægter vi bevægelse højt, da vi er DGI-certificeret. Vi har puder til motorisk udfoldelse, måtter, sanseplader og et kravle-gynge-rutsje stativ.

  Modsat sørger vi også for, så vidt mulig, at finde ro og afslapnings stunder i løbet af en formiddag.

  Vi er på legepladsen / gåture næsten dagligt, og børnene øver på, selv at trække i og af tøjet. Vi benytter multisalen, muskelrum og fællesrummet.

  Vi fejrer 2 års dagen. Barnet får en lille gave, der er flag og sang og hygge. Forældrene er velkomne til at deltage. Ligeledes tilbydes en forældresamtale, når barnet fylder 2 år.

  I egerngruppen går de yngste børn i børnehaven (ca. 3 år). Mange af børnene i denne gruppe har også gået i vores vuggestue, som vi har et godt samarbejde med, da vuggestue og børnehave jo er under samme tag. Af denne grund kan vi forberede børnene på børnehavelivet, ved at de er på besøg en gang i ugen op til børnehavestart, så de herved bliver kendt med de voksne og de nye omgivelser. Hvis de nye egernbørn ikke har gået i vores vuggestue arrangerer vi for besøg, hvor barnet og forældrene får mulighed for at se og opleve vores Børnehus.

  Da børnene skal vænne sig til de nye omgivelser sætte vi stor pris på at skabe ro og tryghed omkring børnene. Samtidig finder vi det også vigtigt, at der er genkendelighed i børnenes hverdag og derfor har vi valgt, at have fastlagte aktiviteter i løbet af ugen. Aktiviteterne er for eksempel: sang og musik, Sprog – vi lærer sammen, multisalen, tur dag, kreativdag, og selvfølgelig motorik.

  Da Børnehuset er DGI- certificeret følger vi, ligesom resten af huset, Børnehusets aktivitetsplan hvor der er temaer hver uge. Når temaet fx er ”hoppe”, så hopper vi i multisalen, laver sanglege med hop, hopper i skovbunden når vi er på tur, og ellers der hvor vi kan få det ind. Det kan fx være, at vi hopper ud og vasker hænder. J Via vores aktivitetsplan kommer vi godt rundt om alle børnenes sanser og får dem stimuleret og udviklet.

  Vi bruger meget tid på at skabe gode relationer mellem barn/voksen, men også mellem børnene på stuen. Da vi er aldres inddelt i grupperne betyder det, at det er de samme børn der følges helt fra børnehavestart og videre op i skolen. Derfor finder vi det vigtigt, at vi lærer børnene, at være omsorgsfulde og en god ven, så de fra start får en god kemi i gruppen. Her arbejder vi bl.a. med ”den gode stol” (børnene siger gode ting om det barn der sidder i stolen) trin for trin, hvor vi fx snakker om ansigtsudtryk og hvad de mon betyder. Herudover så laver vi også ”mit hus” som er et hus med billeder af barnets familie, kæledyr osv. så børnene (og de voksne) for en indsigt i barnets familieliv. Hermed er det også nemmere for os voksne, at få en god dialog med barnet, når det fx fortæller om en dejlig weekend ved mormor og morfar.

  Vi bestræber os på at komme ud hver dag. Hvis ikke vi kommer ud om formiddagen, så er børnene altid på legeplads om eftermiddagen. Om sommeren er vi ude indtil mor og far kommer hvor vi leger, laver bål, gynger, hygger med vores højbede og lign. Om formiddagen nyder vi at gå på opdagelse Smedebjergeskov, der ligger på den anden side af vejen. Her kan vi undersøge naturen, udfordre børnene motorisk og hygge med medbragte madpakker.  Når vi skal på tur bruger vi god tid i garderoben, så der er tid til at lære børnene at blive selvhjulpen. Børnene vil rigtig gerne selv og bliver meget stolte når det lykkes for dem at få alt tøjet på uden hjælp.

  I egerngruppen er der stadig børn der sover middagssøvn. Vi vægter at børnene får en god og nærende søvn, og derfor vækker vi ikke børnene når de sover. Søvnen er med til at børnene får ladet batterierne op og er friske og udhvilet til eftermiddagens aktiviteter.

  Hare-gruppen er for de børn der er 4-5 år, dvs. ”de mellemste” børn i børnehaven.

  Vi er en bevægelsesbørnehave og DGI-certificeret, så hver uge har vi et bestemt bevægelses-tema, som vi tager udgangspunkt i vores aktiviteter.

  Vi lærer sammen: Dette kører vi 2 gange i ugen af ca. ½ times varighed. Børnene er delt i grupper med 4-5 børn i hver. Her laves fokuserede sprogaktiviteter, som f. eks dialogisk læsning, sprogkufferter, forskellige spil med fokus på sprog mv.

  Vores turdage går ofte i vores lokale skov ”Smedebjerge”, hvor der bl.a er sheltere, madpakkehus, bålplads og tarzanbane. Her lægger vi vægt på både det motoriske men har også fokus på naturen og følger årstidernes gang i naturen. Vi tager også ind i mellem afsted til teater, biograf, stranden og andre ture ud af huset. Vi er også hjemme til børnenes fødselsdage hvis man ønsker dette, ellers holder vi fødselsdag i børnehaven på gruppen.

  I hare-gruppen øver vi så småt tal fra 1-10, vi begynder at øve i at skrive sit eget navn, øver os i at tegne forskellige ting, klippe efter streger, øver rim og remser og sange, smøre sin egen mad, selv trække i sit tøj mv. Vi har selvfølgelig øje på hvert enkelt barns nærmeste udviklingszone i alt dette.

  Vi har også fokus på de sociale sammenhænge, vi snakker om de forskellige følelser og hvordan man klarer konflikter bedst, ( F. eks. ikke slå, men sige hvad man gerne vil, stoppe når de andre siger stop til en) Vi voksne er opmærksomme på at guide børnene i de sociale sammenhænge og at alle børnene i gruppen er en del af fællesskabet.

  I rævegruppen har vi stor fokus på at blive selvhjulpen, da børnene skal være klar til tidlig SFO til april. Derudover arbejder vi med venskaber, hvor de lærer at tage hensyn og respektere/acceptere at vi er forskellige. Vente på tur og følge kollektive beskeder er også en del af det, at gøre dem klar. Vi arbejder én gang i ugen med fx  ”Den røde ballon-bog”. Dette er en opgavebog, der er med til at give børnene oplevelser og konkret viden, der fører til udvidelse af deres begrebsverden og til en bedre forståelse af sig selv og andre. Via arbejdet med bogen lærer børnene også, at bruge en blyant, skrive sit eget navn m.m.

  Da vi er en DGI certificeret børnehave, er leg, krop og bevægelse en stor del af vores hverdag. Hver uge følger vi Børnehusets aktivitetsplan, hvor der indgår forskellige temaer f.eks. kondition, balance, rytme og fælleslege.

  To gange i ugen har vi sprog vi lærer sammen, hvor vi opdeler gruppen i små grupper. Dette giver plads til sproglig udvikling og personlig udfoldelse. I grupperne fordyber vi os i bøger, billeder, spil, rim m.m. i ca. 30 min. Børnene lærer rigtig meget af temaerne og af hinanden, som giver gode refleksioner og fortællelyst. Det er også når vi har VLS, at de får større viden om sig selv. ”Hvor bor jeg, hvad hedder jeg og min familie” osv.

  Hver torsdag har vi tur dag. Da rævegruppen er de ældste børn i børnehaven, kan vi tage på lidt længere ture end de andre grupper. Her tager vi ofte madpakker med, som vi bestiller i køkkenet. Børnene nyder når vi er afsted og samtidig lærer de at begå - og orientere sig i trafikken.

  Udover ovennævnte har vi også sang og musik en gang i ugen, samt en kreativ dag, hvor børnene udtrykker sig æstetisk eksempelvis i forbindelse med et didaktisk forløb eller diverse traditioner.

  dfdfd df edfdf