Gå til hovedindhold

Hvem er vi

Sydmors Børnehus er en integreret institution. Vi har en vuggestue, der er normeret til ca. 30 børn, og en børnehave normeret til ca. 60 børn.

Indhold

  Sydmors Skole og Børnehus er et topmoderne nybyggeri beliggende på det sydlige Mors i naturskønne omgivelser. 

  Vi tilbyder velfungerende pædagogiske og læringsmæssige rammer, der skaber sammenhæng i barnets udvikling fra vuggestuen til 6. klasse. Vores praksis tager udgangspunkt i bevægelse, leg, læring og udvikling i fællesskab. 

  Vi er ambitiøse på vores børns vegne og ser god trivsel og høj faglighed som uadskillelige faktorer i et godt og udviklende børneliv. Hos os har alle børn ret til at blive så dygtige, de kan, og være med det de er. 

  Vi er det naturlige valg for alle børn på Sydmors. 

  Velkommen hos os.

  Institutionen er taget i brug november 2013. Børnene er aldersopdelte. Hver gruppe har fast personale tilknyttet, som følger børnene indtil tidlig SFO. Vi har store lyse lokaler, samt multisal og bevægelsesgang til rådighed. Vi har også en legeplads med løbe og cykelbane, bålplads, højbede m.m. Sydmors Børnehus er en bevægelsesinstitution, så børnene er ude de fleste dage for at få sig rørt. Institution ligger i gåafstand til skov og kunstgræsbane. Naturen og kulturen omkring os, anvender vi i det pædagogiske arbejde, så børn herved får kendskab til deres nærmiljø.

  Vi arbejder på at skabe en hverdag, hvor der er tryghed, forudsigelighed, ro og tid til omsorg, men også med plads til det spontane og udfordringer. Hver formiddag er der fast tid på grupperne. Morgen og eftermiddag leger børnehavebørn på tværs af alder. Legen vægtes højt, da det er en vigtig kilde til læring og til at finde legekammerater. Vi lægger vægt på at alle skal opleve børnehuset som et rart sted at være. Et sted hvor trivsel og udvikling er i højsæde.

  Vi har en engageret personalegruppe, der formår at skabe en god stemning. Det gør vi bl.a. ved at være synlige, legende voksne der giver nærvær, glæde og oplevelser til børnene, støtter dem i legen og de gode venskaber.

  Vi har fokus på, at vi har et godt fagligt fundament i personalegruppen. Vi arbejder med LP modellen og ICDP. Sammen med forældrene har vi fælles ansvar for barnets trivsel og udvikling, derfor tillægger vi det stor betydning med et godt og åbent forældresamarbejde.

  Se mere om vores grupper i Børnehuset
  Se mere om vores Værdigrundlag
  Se mere om vores Naturvejleder
  Se mere om vores Madordning