Gå til hovedindhold

Sprogvurdering

Se mere om Sprogvurdering i Sydmors Børnehus.

Indhold

  • Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker.
  • Sproget er med til at give barnet adgang til leg med andre børn.
  • Sproget hjælper barnet til at forstå verden – og til at sætte ord på ting, oplevelser og følelser.
  • Sproget er med andre ord basis for den læring, barnet oplever nu og i fremtiden

  Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de f.eks. er kede af det, glade eller vrede.

  Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation, og det er derfor vigtigt, at vi sikrer, at alle børn har gode muligheder for at udvikle deres sproglige kompetencer.

  Formålet med at sprogvurdere børnene i 3-års alderen er at skabe gode rammer for deres udvikling. Det er vigtigt, at de børn, der har behov for yderligere støtte til deres sproglige udvikling, hurtigst muligt bliver opdaget. Sprogvurderingerne skal sikre, at personalet i dagtilbud kan tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov.

  Der skal være forskel på daginstitution og skole, og børn skal i dagligdagen have mulighed for at blive udfordret på en sjov og lærerig måde. Det er der taget højde for i sprogvurderingerne, som hænger nøje sammen med de 6 områder i de pædagogiske læreplaner: Krop og bevægelse, sprog, natur, kultur samt personlig og social udvikling.

  Sådan foregår sprogvurdering:

  • Vi vurderer, at der er behov for at sprogvurdere barnet.
  • Vi udleverer forældreskema samt oplysningspjece til forældrene.
  • Forældrene udfylder forældreskemaet og afleverer til personalet i Børnehuset.
  • Vi registrerer jeres svar på barnets registreringsskema.
  • Vi gennemfører resten af sprogvurderingen med barnet.
  • Vi vurderer sprogvurderingens samlede resultater.
  • Sammen med jer forældre, taler vi om sprogvurderingens resultater, og der iværksættes de sprogstimulerende aktiviteter, der er behov for.