Gå til hovedindhold

Børnemiljøvurdering i børnehuset

Se mere om Børnemiljøvurdering i Sydmors Børnehus

Indhold

  At den skal bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.

  Skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

  Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Om sundhed, ergonomi, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar, og sikkerhedsmæssige forhold.

  Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. Et godt psykisk børnemiljø bidrager til fællesskabet, venskaber, tryghed, tillid, medbestemmelse og udfordringer til en positiv dag.

  Samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det handler om indretning og udsmykning af rum samt legesteder. Det indvirker på børnenes oplevelser og deres lyst til at udfolde sig og lære.

  Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnene. Det har betydning for, om børnene oplever institutionen som et rart sted at være, og om børnene inspireres og får lyst til at udfolde sig. Vi interviewer børnene ud fra et spørgeskema, så vi løbende kan justere os ind efter, hvad der skaber det gode daginstitutionsliv set ud fra børnehøjde.