Gå til hovedindhold

Praktiske informationer

Ringetider, Aula, bustider, indskrivning, ferieplan, madordning osv.

Indhold

  Ringetider på SSB, skoleåret 2023/24

  0. - 3. årgang møder hver dag fra 07.45 - 13.15
  4. - 6. årgang møder mandag, onsdag og torsdag fra 07.45 - 14.00 samt tirsdag og fredag fra 07.45 - 13.15

  Der er tilsyn ved buslommen både kl. 13.15 og kl. 14.00
  Personalet holder opsyn, indtil sidste elev er kommet med bussen.

  Nedenstående busruter på Mors er gratis:

  • Nykøbing Bybusser (linje 1 og 2)
  • Lokalruterne 701 - 709 samt 790

  Via linket her kan du finde en oversigt over gældende køreplaner samt kort for ruter, der kører i Morsø Kommune.

  AULA er der, hvor skole, forældre og elever kommunikerer på skrift gennem beskeder, informationer og fælles kalender samtidig med, at vi kan søge informationer om f.eks. skolens dagligdag.
  Husk at opdatere kontaktoplysninger.

  Aula folder til forældre

  På Sydmors Skole og Børnehus er der frivillig, forældrebetalt madordning.

  Formålet med madordningen er primært at sikre børnene en sund og varieret kost. En kost, der kan være med til at opretholde børnenes energiniveau, gennem en dag i skole/daginstitution. Vi skeler til de syv kostråd, når vi sammensætter menuplaner, så vi på bedst mulig vis lever op til ovenstående. 

  Vi ønsker, at madordningen skal være med til at skabe "madmod" hos børnene, så de gennem forskellige retter og smagsindtryk vil turde smage og spise mere varieret og sundt.

  Vi håber, at madordningen kan bidrage til, at børnene lærer om madens og råvarernes oprindelse, smage og udseender gennem fx temaer, smagsprøver eller lignende.

  Madordningen skal bidrage til fællesskabet i huset, og hvis der serveres kage/dessert eller lignende, vil vi derfor servere for alle børn i huset. Samtidig spiser vi i større hold på skolen, hvor vi sidder i skolens fællesrum.

  Dufte og lyde fra køkkenet skal være med til at stimulere børnenes sanser og give dem lyst til at smage dagens retter. Retterne laves fra bunden, når det er muligt, og suppleres af halvfabrikata/fuldfabrikata, når det ikke er muligt.

  Prisen er 300 kr. pr. måned (juli er betalingsfri) Regningen sendes til e-boks.

  Tilmeldingen meldes skriftligt via nedenstående blanket og afleveres på kontoret.

  Tilmelding til madordning

  Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter/smiley-rapporter

  Indskrivning til børnehaveklassen.

  Forældre til et barn, der er klar til indskrivning, vil modtage et brev fra skolen i den digitale postkasse.

  Et barn kan starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

  Indskrivning til skolestart foregår digitalt i et tidsafgrænset periode via et af de 2 nedenstående link.

  Skoleindskrivning på mors.dk

  Skoleindskrivning på borger.dk

  Ved evt. skoleskift eller anden indskrivning tages der kontakt til kontoret på tlf. 99 70 62 30.

  Vi vægter samarbejdet mellem forældre og skole meget højt. 

  Med pjecen "På Sydmors skole taler vi med hinanden" defineres/tydeliggøres de gensidige forventninger, vi har i forhold til, hvordan vi kommunikerer med hinanden forældre og skole imellem.

  På Sydmors skole taler vi med hinanden

  Regeringen har skærpet reglerne omkring elevers fravær i folkeskolen.

  I Morsø Kommune har vi udarbejdet pjecen “GODT DU KOM”, hvor vi forklarer de nye fraværsregler og jeres pligter og ansvar som forældre i forhold til at mindske jeres børns fravær fra skolen, hvad enten der er tale om sygefravær, ulovligt fravær eller fravær pga. en ferie udenfor skolens ferieperioder.

  Pjecen fortæller om vigtigheden i, at børn og unge kommer i skole hver dag.

  Læs mere via linket.

  Godt du kom

  Blanket, ekstraordinært fravær

  Hvis dit/jeres barn er syg, skal I altid give skolen besked. Hvis en elev ikke noteres som syg og ikke møder i skole, så registreres eleven automatisk som ulovligt fraværende.

  På vores Facebookside får du også et indblik i vores skole. Vi poster om alt det lærerige, spændende og sjove, vi laver i hverdagen. Du er med, når børnehaveklasseeleverne starter i skole, sidste skoledag - når vi synger sommerferiesang, når vi pynter juletræ og danser om træet, når vi regner, tegner, skriver, eksperimenterer m.m.

  Link til Facebook