Gå til hovedindhold

Teknologi og faglige fokusområder

Se mere om Play@Heart, MakerSpace, Guided Reading, Fjordranger og andre faglige fokusområder.

Indhold

  Vi har gang i mange spændende projekter, som skal løfte fagligheden bredt. Faglighed og fællesskab går hånd i hånd hos os, så derfor er vi optaget af at styrke fællesskabet gennem fagligheden.
  Herunder kan du læse om de forskellige projekter, vi har gang i for tiden, og hvad de betyder for undervisningen.

  Vi har generelt et stort fokus på teknologi. Det er vores vision, at være førende indenfor teknologiforståelse, og du vil derfor jævnligt møde teknologien som et led i undervisningen.

  I 4. klasse har vi et ekstra fokus på teknologi, da vi har sat faget Teknologiforståelse på skemaet. Dvs. at du i to timer om ugen vil arbejde med både historien, forståelsen og anvendelsen af teknologi.

  Play@Heart er et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Målet er at klæde skolerne på til at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Gennem en pædagogisk udforskningsekspedition undersøger vi samspillet mellem børns leg med digitale teknologier og deres udvikling og læring.

  I Play@Heart klædes vores kapacitetsteam på 6 lærere på til at co-teache legende tilgang til teknologiforståelse ind i undervisningen. På den måde opkvalificeres hele skolens personale i Play@Heart tilgangen til undervisning.

  Projektet kører frem til sommeren 2024, hvor hele personalet på Sydmors Skole har tilegnet sig den nødvendige viden og didaktiske forståelse til at forestå undervisning med Play@Heart tilgang.

  På Sydmors Skole og Børnehus arbejder vi med Guided Reading som en del af læseundervisningen på alle årgange. Til Guided Reading er eleverne inddelt på små homogene læsehold, der sammen med en voksen læser og arbejder med udvikling af læsekompetencer.

  Teksterne og opgaverne er tilpasset elevernes læseniveau og den enkelte elevs læseudvikling følges tæt.

  Guided Reading styrker elevernes læsefagligeudvikling, øger deres læselyst og motivation for læring.

  Vi har et MakerSpace lokale på skolen, som både er et kreativt og teknologisk fordybelsesområde. Her søger klasserne hen, når de skal arbejde med kreative processer, teknologier, filmproduktion, skuespil, 3D-print, laser-skærer m.m.