Gå til hovedindhold

Store oplevelser

Se mere om de store oplevelser du bliver en del af! Halloweenfest, emneuger, musical, lejrskoler m.m.

Indhold

  Halloweenfesten var den fedeste og uhyggeligste aften nogensinde!!!

  På Sydmors Skole gør vi en dyd ud af at skabe store fælles oplevelser, der kan løfte fællesskabet og bringe os sammen på tværs. Disse oplevelser er til stor glæde for både elever og personale - vi skal have noget at se frem til og noget at glæde os over.

  Hvert år går alle ALL IN på gys og gru til årets halloweenfest. Store, små og pædagogisk personale kommer alle i deres skrækkeligste tøj og blodigste makeup til en skolefest, som starter med fællesspisning med uhyggeligt tema.

  Efterfølgende er der underholdning arrangeret og styret af elevrådet. DJ kommer og mixer festligt musik og giver max gas med røg og musik. Selvom slikboden, sodavandsbaren og forældrenes beundringsværdige kagebuffet hvert år kan tryllebinde enhver, kommer alle skeletter alligevel ud på dansegulvet. Aftenen afsluttes i klasserne med en is.

  En fordybelsesuge er anderledes undervisning, hvor eleverne bliver involveret og udfordret på nye måder.
  Det er her, vi som skole kan give børnene en god oplevelse af læring i fællesskab.

  I disse uger undervises der i et overordnet emne eller fag i flere dage eller en hel uge. Det normale skema er ude af drift. Eleverne får mulighed for at fordybe sig i et emne eller fag, og derved opnå kundskaber og færdigheder i fag, som ellers ikke indgår i det faste skema.

  Klasserne fordyber sig på forskellige måder, både de kreative, motoriske og eller de boglige."

  Hvert år holder vi fastelavnsfest.

  Indskolingen holder festen om formiddagen, og mellemtrinnet holder deres fest efter frokost.

  Alle børn og voksne er klædt ud og børnene slår katten af tønden.
  Kattekongen og -dronningen samt bedste udklædte klasse kåres.

  Til festen danses der Limbo-rock og serveres fastelavnsboller til alle.

  Risengrødsfest 

  Hvert år i december holder alle i indskolingen RISENGRØDSFEST i skolens fællesrum. Det er en rigtig hyggelig tradition, hvor alle børn og voksne danser om det store juletræ og synger julesange. Bagefter hygger alle sig med at spise store portioner risengrød med kanelsukker og smørklat.

  En dejlig tradition fuld af fællesskab, julestemning og glæde.

   

  Julefrokost

  Op til jul deltager alle på skolen i en julefrokost. Oprindeligt blev julefrokosten afholdt i multisalen ved lange festligt pyntede juleborde. Grundet Covid 19 har vi de seneste år afholdt julefrokosten i klasserne, hvor alle klasserne har været pyntet flot op til julefrokosten og strålet i alle julens smukke farver.

  Der bliver serveret de lækreste juleretter for børn og voksne, der bliver spillet pakkeleg, der danses og synges om det store juletræ i fællesrummet, og alle hjælper til med at skabe den dejligste julestemning og glæde. En elsket juletradition på skolen.

  Hvert forår har skolen en emneuge med et fælles tema. Vi har haft mange spændende og meget forskellige emner f. eks. Mini samfund, Vikingetiden, Cirkus og Verdensmålene.

  I emneugen deles eleverne fra 0. kl. til 5. kl. op i hold på tværs af alder og klasser. Det giver en enorm social styrke og stort fællesskab for børnene, for i denne uge hjælper alle aldersgrupper hinanden og man får nye venner fra andre klasser.

  6. klasse laver altid et skuespil, der vises for både børn og voksne til Åbent Hus på skolen torsdag aften.

  Hvert år den 9. november markeres skolens fødselsdag. Pedellen sørger for, at Dannebrog hejses til tops, og til morgensang nævnes skolens alder. I 2023, hvor skolen kan fejre sin første runde fødselsdag, vil dagen blive fejret lidt ekstra.

  Hvert år holder Sydmors skole Skolernes Motionsdag om fredagen i uge 41.

  Det er en dag fuld af bevægelse, glæde og fællesskab.

  Præcis hvilke motions- og bevægelsesformer vi vælger skifter fra år til år, men vi har ofte løbet, cyklet eller løst forhindringer i fællesskab på tværs af årgange.

  På Sydmors skole er alle klasser 2 gange årligt på naturtur med naturvejleder. Udover naturvejlederen deltager en af klassens faste lærere på turen.
  I 0. - 2. klasse foregår i turene i gå afstand fra skolen.
  Fra 3.  - 6. klasse foregår turene på cykel.
  Turene starter og slutter som udgangspunkt altid på skolen og det er obligatorisk med trafikvest og cykelhjelm på cykelturene. 
   
  Formålet er at give eleverne kendskab til den nære natur, samspillet mellem mennesker og natur samt mennesket brug af naturen.

  Vi besøger bl.a. skov, fjord og sø samt det åbne land på forskellige årstider.  

  Lejrskolen i 3. klasse er med to overnatninger og sker i nærområdet - typisk på Mors, i Thy eller Salling. Turen arrangeres af klassen og kan variere i indhold, men der er stort fokus på fællesskabet og derudover f.eks. natur, kultur og/eller historie.

  Der opkræves 75 kr. pr. påbegyndt døgn pr. barn af forældrene, og derudover afsætter skolen et budget til lejrskolen. Forældrene kan desuden inddrages i f.eks. kørsel, bagning eller andet, men er altid afstemt med forældrene.

  Lejrskolen i 6. klasse er oftest en uge, mandag til fredag, og der er mulighed for at tage lidt længere væk, f.eks. med en DSB-skolerejse til Aarhus. Det er årgangsteamet, der i fællesskab arrangerer turen og indholdet kan varieres, men tager ofte udgangspunkt i enten natur, samfundsfag, religion, kultur og/eller mad.

  Skolen giver et fastsat beløb til turen pr. elev.
  Herudover kan skolen opkræve 75 kr. pr. påbegyndt døgn pr. barn af forældrene (diæter).

  Det er vigtigt for os, at vi får taget ordentligt afsked med eleverne i 6. klasse og deres forældre.
  Vi har derfor fælles morgenmad, hvor eleverne fra 6. klasse, deres forældre og skolens personale spiser fælles morgenmad. 

  Derefter har eleverne arrangeret ca. 30 min, hvor de laver sjov med deres lærere.

  Denne dag er en klasselærerdag, hvor der hygges og gøres klar til at gå på sommerferie.
  Alle elever og skolens personale er inviteret til at overvære den traditionelle boldkamp mellem 6. klasse og lærerne.

  Alle gør alt for at vinde kampen.😊

  Inden skoledagen er forbi, synger vi sammen  ”Feriesangen”.